PROJEKTOVANJE I ODRŽAVANJE INFORMACIONIH SISTEMA

Poslovanje gotovo svake firme danas se u velikoj meri oslanja na korišćenje informacionih tehnologija koje nam pomažu da povećamo efikasnost i produktivnost. Pored toga, u poslednje vreme je sve aktuelnija mogućnost povezivanja drugih bitnih sistema na postojeću računarsku mrežu čime se ostvaruje značajna ušteda kako u implementaciji, tako i održavanju. Neki od sistema koji se danas najčešće vezuju na računarsku mrežu su telefonski sistem (IP telefonija), video nadzor, kontrola pristupa, kućna i kancelarijska automatizacija i slično.

Međutim, vaš informacioni sistem, možda više nego bilo koji drugi, zahteva detaljno planiranje, pravilnu implementaciju, a zatim i odgovorno i posvećeno održavanje. Imajući u vidu i dinamičnost današnjeg poslovanja, više nije dovoljno samo postaviti sistem i rešavati probleme kada do njih dođe, već je potrebno raditi na prevenciji i sprečavati probleme pre nego što se manifestuju i načine štetu u poslovanju.

Proaktivan pristup, monitoring i reakcija na svaku naznaku mogućeg problema

U skladu sa tim, Juratech Systems je u mogućnosti da vam ponudi kompletnu uslugu konsultacija, planiranja i implementacije, a nakon toga i održavanja vašeg informacionog sistema. U radu se oslanjamo na dokazanu stručnost i posvećenost našeg osoblja. Zauzimamo proaktivan pristup, vršimo 24-časovni monitoring i reagujemo na svaku naznaku mogućeg problema, a naše ekipe su spremne da istog trenutka započnu rad na rešavanju istog, daljinski ili na lokaciji korisnika.

Sve naše intervencije se uredno dokumentuju, a vi dobijate pristup našem modernom B2B web portalu koji vam nakon izvršene autentifikacije (unošenjem korisničkog imena i lozinke) omogućava pristup svim bitnim informacijama koje se tiču naše saradnje. To uključuje pregled intervencija koje su u toku i njihovog statusa, kompletnu istoriju već izvršenih intervencija, obaveštenja o isteku perioda održavanja, računima i slično. Takođe, ukoliko su dogovorene dodatne aktivnosti poput evidencije opreme, reklamacija kod dobavljača opreme ili provajdera usluga, korišćenja zamenske opreme i slično, sve te informacije postaju dostupne na jednom mestu.

Juratech Systems prepoznaje značaj profesionalne komunikacije i poštovanja rokova